Ontwikkeladvies

Het ministerie van SoZaWe bood vorig jaar iedere werkende van 45 jaar of ouder de mogelijkheid om met een coach een ‘ontwikkeladvies’ te formuleren. Wij hebben daar echt veel mensen mee vooruit kunnen helpen. In het kader van het tweede Coronasteunpakket heeft de overheid besloten het ontwikkeladvies aan te bieden voor iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Wij gaan daar weer aan meedoen!

 

Hoe ziet dat ontwikkeladvies eruit?

Als start van het traject vul je een arbeidsmarktscan in. Vervolgens gaan wij in 2 coachgesprekken van ca. 2 uur met jou jouw situatie, mogelijkheden, ontwikkelcapaciteiten, enz. beschouwen en bespreken. Het kan gaan over allerlei aspecten die met jou, jouw omstandigheden, zowel privé als jouw werk te maken hebben. Zoals bijvoorbeeld talentontwikkeling, klachten, valkuilen, nieuwe ontwikkelingen in je leven, je werk, etc. Het kan ook gaan over de invloed van een moeilijke periode of traumatische ervaring op jouw leven en toekomst. Hoe je hier sterker uit kunt komen en hoe je jouw verworven levenservaring in kunt zetten in je leven. 

Aanmelden

Hoe kun je de subsidie voor dit ontwikkeladvies van 700 euro aanvragen?

Daar hoef jij weinig voor te doen. Dat doen wij voor je.

Het traject ziet er als volgt uit:

 • Voor de start van de gesprekken:
  1. vul je het intakeformulier in.
  2. vul je de toestemmingsverklaring in. Maak daarvan een scan of goede foto met je mobiel en stuur die naar info@et-emergo.nl.
  3. maak een kopie van de voor- en achterkant met BSN van een geldig ID en stuur deze ook naar info@et-emergo.nl. Bij voorkeur in 1 mailtje tegelijk met de toestemmingsverklaring van b.
 • Je krijgt voor aanvang van de gesprekken een link toegestuurd voor het maken van de arbeidsmarktscan.
 • We voeren twee gesprekken van twee uur. Voor een belangrijk deel bepaal jij de agenda daarvan. De arbeidsmarktscan komt ook aan de orde.
 • Aan het eind van het tweede gesprek maken we een kort gespreksverslag en een actielijst. Vervolgens teken je een ‘prestatieverklaring’ (dit is een soort deelname- verklaring).
 • Wij sturen het gespreksverslag, de actielijst en de prestatieverklaring naar het ministerie en vragen daarmee definitief jouw subsidie aan.
 • Jij gaat zelfstandig aan de slag met jouw actielijst.