Coach trajecten

Coachtrajecten ‘Sterker door ellende’

voor Metaalunie, Bouwend Nederland en Techniek Nederland

Tijdens de arbeidsmarktconferentie Noord heeft u kunnen kennis maken met ‘Sterker door ellende”
Hierbij ontvangt u aanvullende informatie over dit programma.


Waarom ‘Sterker door ellende’-Coachtrajecten?

Jouw medewerker dreigt uit te gaan vallen? Of is al uitgevallen? Dat brengt de nodige kosten met zich mee.
Met een ‘Sterker door ellende’-coachtraject kan de medewerker tijdens het coachtraject vaak gewoon inzetbaar blijven of, als iemand al uitgevallen is, kan diegene weer sneller en sterker/veerkrachtiger terug zijn op de werkplek. Ook als een medewerker al langer uit de roulatie is en mogelijk zelfs al in de reguliere zorg hulp heeft (gehad), kan een ‘Sterker door ellende’-coachtraject van onschatbare waarde zijn.

Het Team ‘Sterker door ellende’ kijkt namelijk echt breder naar mensen met psychisch-emotioneel gerelateerde klachten. De coachtrajecten zijn gebaseerd op het wetenschapsgebied PostTraumatische Groei. Het team heeft daar inmiddels al tientallen jaren ervaring mee en deed er wetenschappelijk onderzoek naar (inclusief publicatie).

 

Wat is PostTraumatische Groei?

Groeien door tegenslag heet in de wetenschap PostTraumatische Groei (PTG).
PTG verwijst naar emotionele groei en positieve psychologische veranderingen door het worstelen met allerlei klachten, een persoonlijke crisis of moeilijke omstandigheden. Hierbij kan het gaan om ziekte, burn-out, depressie, echtscheiding, extreme werkdruk, trauma of allerlei andere ellende.
PTG leidt tot transformatie. Dat betekent dat veranderingen blijvend zijn en dat iemand er sterker en wijzer uitkomt. Diegene ervaart daardoor een hogere kwaliteit van leven en werken. PTG heeft een positief effect op bijvoorbeeld resultaten in het werk, arbeidsvreugde en de houding op het werk.

 

Wat bespaar je met een ‘Sterker-door-ellende’-Coachtraject

Als een medewerker uitvalt, dient de werkgever 104 weken het salaris deels door te betalen. Maar dat zijn niet de enige kosten. Denk bijvoorbeeld ook eens aan:

 • Stagnatie van het bedrijfsproces
 • Kosten van werven en opleiden van een vervanger
 • Toename van de belasting van het werk van andere medewerkers
 • Tijd en aandacht van leidinggevenden en HR-medewerkers
 • Inzet van interventies, bijvoorbeeld een 2e-spoortraject

Mocht iemand uiteindelijk langdurig uitvallen en een WIA-uitkering krijgen, dan kan het zelfs zo zijn dat deze kosten 10 jaar lang worden doorberekend aan u als werkgever. 10 jaar!
Iedere situatie is anders. Hiernaast staat een mogelijk praktijkvoorbeeld van kosten die gemaakt worden als een medewerker uitvalt en uiteindelijk in de WIA belandt. Uitgangspunt bij de berekening is dat er na drie maanden een volledig inzetbare vervanger is en dat collega’s ‘het werk’ gedurende die drie maanden in overuren uitvoeren.

 

Voorbeeld

 • Twee maanden eigen risico ziekteverzuim: € 6000,-
 • Werven en opleiden vervanger: € 2000,-
 • Overuren collega’s drie maanden: € 12.600,-
 • Kosten arbodienst: € 500,-
 • Kosten 2e-spoortraject: € 5.000,-
 • Verhoging WIA-Premie: € 20.000,-
 • Totaal Kosten: € 46.100,-.

Besparingsmogelijkheden zijn dus minimaal € 38.500,- in dit voorbeeld. (Scroll naar beneden voor informatie over de coachtrajecten)

Meer weten?

Neem contact met ons op via 06-13 91 26 58 of via greet@sterker-door-ellende.nl.

Welke coachvragen?

Voel je je al een tijd moe, uitgeput, depressief, ongedurig, boos, onveilig, angstig?

Ben je bang om je ziek te moeten melden of ben je al arbeidsongeschikt als gevolg van psychisch-emotioneel gerelateerde klachten?

Wij zijn gespecialiseerd in coachen bij klachten als:

 • ‘te weinig grip op je eigen gedrag of begrip daarvan
 • onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden
 • moeilijk hanteerbare emoties
 • burn-out, overspannenheid
 • depressie
 • angstklachten
 • traumatische gebeurtenissen
 • laag zelfbeeld
 • rouw/verlies
 • aangrijpende ontslagsituatie
 • moeite met het verwerken van een Bijna Dood Ervaring (BDE)
 • enzovoort

Onze coachtrajecten

Onze coachtrajecten van zijn anders dan ‘gewone’ coachtrajecten. Wij hebben een aanpak ontwikkeld die is gebaseerd op tientallen jaren ervaring en die aansluit bij recente wetenschappelijke inzichten. De volgende punten staan centraal.

 • Eigen regie. Ook als je het heel moeilijk hebt ben je in staat om regie te nemen, ook al voelt het niet zo. Het proces loopt hanteerbaarder als dat wordt ondersteund door een deskundige coach. Een traumatische ervaring is een vermorzelaar van onze beleving van de dagelijkse realiteit. Dat is een heftig proces. Begeleiding daarvan vereist vakmanschap, levenservaring en professionele ervaring.
 • Focus op kracht. Wij focussen ons liever op de kracht van een mens dan op een ziektelabel. Aandacht geven aan potentieel, sterktes en talenten werkt veel beter dan het verminderen van ‘de zwaktes’. We zeggen daar overigens niet mee dat je je zogenaamde ‘zwaktes’ moet ontkennen, er overheen ‘blazen’ of negeren. Het erkennen, herkennen en aanvaarden van je ‘zwaktes’ (eigenlijk: valkuilen) leidt tot gebalanceerde zelfkennis en dat leidt tot grotere tevredenheid en de mogelijkheid je capaciteiten bewust te gebruiken. Dat betekent in de praktijk dat wij gericht zijn op zowel herstel als op persoonlijke groei.
 • Gewoon doen. Moeilijke periodes in het leven heeft iedereen. Wij ondersteunen het verwerkingsproces en doen daar vooral heel gewoon over, zonder het te klein of te groot te maken. Onze aanpak gaat er vanuit dat moeilijke periodes ook positieve mogelijkheden bieden, waardoor sneller herstel optreedt en persoonlijke groei wordt gerealiseerd.
 • Ondersteunend aanbod.Wij hebben ervaren dat coachtrajecten veel sneller duurzame resultaten opleveren als er gericht aandacht wordt besteed aan zowel emotionele als mentale, fysieke en energetische groei. Afhankelijk van de coachvraag en jouw persoonlijke voorkeur, worden de coachgesprekken daarom mogelijk ook ondersteund door extra activiteiten. Wij werken daarvoor regelmatig samen met deskundige professionals die uitstekende resultaten hebben geboekt.
 • Jouw coachdoelen centraal. Jouw coachdoelen staan centraal in het hele traject. We evalueren samen met jou en meten de resultaten van het coachtraject objectief.  We maken daarom bij het eerste en na het laatste gesprek gebruik van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten om de voortgang te kunnen meten.

Wetenschappelijke inzichten PTG coaching

 • Seligman & Csikszentmihaly (2000) zijn de grondleggers van een nieuwe stroming in de psychologie: de positieve psychologie. Voorheen was de psychologie vooral gericht op het verminderen van klachten en werd een probleemgerichte benadering gehanteerd. De positieve psychologie is vooral gericht op gezondheid en welbevinden. In dit onderzoeksgebied wordt juist gekeken naar menselijke kracht, talenten en optimaal functioneren (zie bijvoorbeeld Schaufeli & Bakker, 2004).
 • Een belangrijk onderzoeksgebied binnen de positieve psychologie is PostTraumatische Groei (PTG) (zie bijvoorbeeld Tedeschi & Calhoun, 2004; Park et al., 2009; Joseph et al., 2012). Binnen dit onderzoeksgebied is er ook aandacht voor positieve veranderingen na moeilijke gebeurtenissen of omstandigheden. PostTraumatische Groei kan leiden tot transformatie, wat betekent dat de veranderingen blijvend zijn (Park et al., 2009). In het algemeen zijn er drie domeinen waarop groei wordt gerealiseerd, namelijk persoonlijke relaties (bijvoorbeeld meer waarde toedichten aan relaties met familie en vrienden), zelf-perceptie (bijvoorbeeld veerkracht, wijsheid, kracht en inzicht in eigen sterktes en beperkingen) en levensfilosofie (bijvoorbeeld een gewijzigd inzicht in wat nu echt
belangrijk is in het leven) (Joseph et al., 2012; Tedeschi & Calhoun, 2004 en 2008).
 • PostTraumatische Groei leidt tot het verhogen van persoonlijke hulpbronnen (zoals bijvoorbeeld optimisme en veerkracht) en op hun beurt zijn persoonlijke hulpbronnen van grote invloed op het optimaal functioneren van medewerkers. Greet Vonk is op dit onderzoek afgestudeerd. Dit heeft in september 2019 geleid tot een publicatie in het wetenschappelijke tijdschriftInternational Journal of Workplace Health Management. Het is een onderzoek naar de werkbeleving van mensen na herstel van een burn-out. Hieruit blijkt dat medewerkers die een burn-out hebben gehad gemiddeld net zo bevlogen zijn als medewerkers die geen burn-out hebben ervaren. Daarnaast blijkt dat het ervaren van PostTraumatische Groei tijdens het herstelproces van burn-out bijdraagt aan een verhoging van persoonlijke hulpbronnen en bevlogenheid en vermindering van resterende burn-out klachten. Wij hebben ervaren dat bij andere psychische klachten dezelfde resultaten geboekt worden.

  Ervaringen van coachees

  Label

  “Door gesprekken met Anja en Greet heb ik veel geleerd over mijzelf en hoe ik beter met bepaalde zaken en situaties om kan gaan. Dat heeft niet alleen na de lastige periode op mijn werk, maar zelfs privé positieve doorwerking gehad. Ik heb meer vertrouwen gekregen en geef beter aan wat ik wel en niet wil. Ik heb veel bijgeleerd waar ik de rest van mijn leven wat aan zal hebben.”

  Melanie

  Label

  “De energie die ik na elke sessie bij Greet voelde terugvloeien in mijn geest was verbazingwekkend. De drijfveren-, talenten-, en gedragsanalyse gaf mij een haarscherp beeld van waar ik energie uit haal op het werk. Inmiddels heb ik zicht op een baan en een werkgever die veel beter passen bij mijn wensen en karaktereigenschappen.”

  Jan

  Label

  “Door Anja ging ik terug in de levensmolen met de wetenschap dat, wanneer je maar een been of arm uitsteekt, je de molen kunt stoppen wanneer je dat wilt. Grenzen aangeven, spelen met energie, beter voor mezelf zorgen en opkomen. Daar ligt de kracht, daar vind je de balans tussen willen en mogen i.p.v. moeten en doelloos doen. Ik weet nu dat ik er behoorlijk invloed op kan hebben om mijn energie positief te richten en te benutten.”

  Jantina

  Label

  “Dat ik een goede balans miste werd duidelijk toen ik op m’n 53e een stevige burn-out kreeg. De bijzondere/voortreffelijke begeleiding van Anja heeft mij geholpen een zo goede balans te vinden (beter dan alle jaren daarvoor), dat ik na nog vele plezierige jaren in de volkshuisvesting nu alweer jaren geniet van mijn pensioen.”

  Wim

  ‘Sterker door ellende’ – Coachtrajecten

  1. De doorlooptijd kan zeer variabel zijn en is altijd afgestemd op de desbetreffende coachee en de omstandigheden.
  2. Zit inbegrepen in het tarief en wordt ingezet conform optimalisatie van het traject van de coachee.

  Download hier de flyer voor meer informatie.

  Bij alle opties geldt dat als er tijdens het eerste gesprek blijkt dat er geen klik is, dan kan het traject worden geannuleerd tegen vergoeding van de resterende kosten of worden vervolgd met een andere Certified PTG-Practitioner.

  Home » Coachtrajecten

  Ontvang Kennis & Inspiratie

  We vertellen graag over ons werk en onze missie: PostTraumatische Groei bekender maken dan PTSS. Omdat het zoveel voor mensen kan betekenen! Deze nieuwsbrief biedt inspiratie en kennis. Zowel voor jou persoonlijk als voor jou als professional.

  Ontvang de nieuwsbrief

  You have Successfully Subscribed!