Opleiding PTG-Master Practitioner / PTG-Master Coach

Programma opleiding PTG-Master Practitioner / PTG-Master Coach

 

Doelgroep

Deze 7-daagse opleiding is ontwikkeld voor mensen die de opleiding PTG-Practitioner / PTG-Coach met goed gevolg hebben doorlopen en daarnaast uitgenodigd zijn om mee te doen aan de opleiding tot PTG-Master Practitioner / PTG-Master Coach. Hoe je het gedachtegoed PostTraumatische Groei integreert in jouw leven en werk is duidelijk naar voren gekomen in de opleiding tot PTG-Practitioner / PTG-Coach.
In de opleiding PTG-Master Practitioner / PTG-Master Coach gaan we dieper in op verschillende thema’s waardoor je nog beter leert hoe je in zeer diverse situaties altijd aandacht en belangstelling kunt blijven tonen voor de persoon die ellende heeft (meegemaakt) en diens capaciteiten en mogelijkheden.

 

Inhoud

Dag 1 Aandacht en belangstelling | Verstoord versus gestoord

Gastdocent Prof. Dr. Floortje Scheepers

 • Verstoord versus gestoord
 • Etiketten en de positieve en negatieve gevolgen daarvan
 • Norm-denken
 • Het belang van het gedachtegoed PTG bij psychische klachten
 • Het verhaal en de context zijn belangrijk
 • Aandacht en belangstelling voor de ‘onderliggende lagen’
 • Eerste stappen zetten. Uitnodigen/aanreiken
 • Hoe kun je iemand uitnodigen om bloedeerlijk naar zichzelf te zijn
 • Faciliteren van PTG door ‘expert companionship’
 • The Power Threat Meaning Framework: Nieuw wetenschappelijk inzicht betreffende niet-medisch perspectief op klachten
 • Stel vragen die vanuit aandacht en belangstelling bij jou opgeroepen worden door de persoon en diens verhaal

 

Dag 2 Gedachtekracht en overtuigingen

 • Trauma en neurologie
 • De anatomie van het overleven
 • Wisselwerking tussen lichaam en brein
 • Hoe gedachten je leven bepalen
 • De invloed van angst
 • Epigenetica / rondom het DNA / Quantumfysica
 • Lichaamstaal beter leren lezen/begrijpen
 • Activering hersengolven
 • De functie van het celmembraan
 • Haptonomie, enz.
 • Biologie en overtuigingen

 

Dag 3 PTG en vitaliteit

Gastdocent Sietse Hoogeveen

 • Klinische psycho-neuro-immunologie principes
 • Overview werkingsmechanismen
 • Belangrijkste werkingsmechanismen bij ellende uitdiepen
 • Invloed van de psyche en wisselwerking
 • Invloed van reclames en adviezen
 • Gedragsverandering
 • Voeding als medicijn

 

Dag 4 Hoogbegaafd en Hoogsensitief

 • De theorie van Positieve Desintegratie van Dabrowski
 • Vormen en expressies van hyperprikkelbaarheid
 • Mogelijkheden en implicaties van misdiagnoses
 • Etiketten en de positieve en negatieve gevolgen daarvan
 • Ontdekken, herkennen, erkennen, hanteren
 • Cognitieve flexibiliteit en IQ
 • Het herkennen van valkuilen als onderdeel van talenten en het daarmee hanteerbaar maken van ‘prikkels’
 • ‘Vernedering’/niet begrepen worden/onderpresteren/etc..

 

Dag 5 Intieme Vreemden

Gastdocent Prof. Dr. Paul Verhaeghe

 • Het door de eeuwen heen veranderende zelfbeeld
 • We worden in grote mate bepaald door onze intimiteit met anderen
 • Het constante gevoel van tekortschieten
 • Rouwen en identiteitsopbouw
 • Het verschil tussen rouw en depressie
 • De spanning tussen intimiteit en zelfstandigheid
 • De invloed van thermodynamica op onze patronen van maken/vernietigen en intimiteit/vervreemding

 

Dag 6 Onderbewuste invloeden op het gedrag | Bewustwording van onderliggende processen/motivaties | De onderliggende talenten achter valkuilen en vice versa

 • De basis van communicatie
 • De invloed van emoties
 • Talenten en de bijbehorende valkuilen
 • Belemmerende en helpende overtuigingen
 • Gewoontes zijn je vriend of je vijand
 • Paren van Tegenstellingen
 • Etiketten verwijderen
 • Hoogstaande mentaliteit en schuld (o.a. casus)
 • Identificatie en Zelfvertrouwen

 

Dag 7 Herhalingen, integratie en observaties bij gesprekken

 • Casusbesprekingen
 • Samenvatting, samenhang, gevolgtrekkingen, integratie, evaluatie van de eerste 6 lesdagen

 

Over de opleiding PTG-Master Practitioner / PTG-Master Coach

De opleiding heeft een doorlooptijd van ruim 6 maanden en bestaat uit de volgende onderdelen:

Opleidingsdagen

De opleiding bestaat uit 7 dagen waarin de stof wordt behandeld en geoefend.
De lesdagen zijn in vergelijking met de opleiding tot PTG-Practitioner / PTG-Coach meer kennisgericht (75% theorie / 25% praktijk). Wel gaat het om kennis die direct in de praktijk bruikbaar is. Voor alle lesdagen krijg je huiswerk-opdrachten ter voorbereiding op de lessen.

Supervisie

Gedurende de opleiding zijn er twee supervisie gesprekken.

Intervisie

Tussen de lesdagen in is er een online-intervisie bijeenkomst van ca. 2,5 uur met medecursisten. Deze bijeenkomsten zijn begeleid.

Afsluiting

Je sluit de opleiding af door een ‘continu’ examen. Dat betekent dat we tijdens de lesdagen en de supervisie-gesprekken jouw ontwikkeling volgen en bepalen of je het gedachtegoed PTG op Master-Practitioners / PTG-Master Coach niveau hebt eigen gemaakt. Daarnaast is er na de laatste lesdag met iedereen een examengesprek. Dit betreft een cognitief inhoudelijk gesprek.

 

Doelen

Het doel van de opleiding voor de deelnemers is om:

 • Diepgaandere kennis te verwerven over het fenomeen PostTraumatische Groei (PTG) en de achtergronden daarvan
 • Kennis te krijgen over de (negatieve) werking van normdenken en de (positieve) impact van het geven van ‘aandacht en belangstelling’ (Gestoord versus verstoord)
 • Kennis te maken met een nieuw wetenschappelijk inzicht betreffende een niet-medisch perspectief op klachten: The Power Threat Meaning Framework
 • Diepgaandere kennis te krijgen van:
  • Onderbewuste invloeden op het gedrag
  • Bewustwording van onderliggende processen/motivaties
  • De onderliggende talenten achter valkuilen en vice versa
 • Kennis op te doen betreffende de maatschappelijke invloeden van het denken over geestelijke gezondheid en de rol van intimiteit daarin
 • Inzicht te krijgen in het verschil tussen rouw en depressie en de invloed van rouwen op de identiteitsopbouw
 • Diepgaandere kennis te verwerven over de invloed van hoogdbegaafd en/of hoogsensitief zijn op het (dis)functioneren en het ervaren van het leven
 • Inzicht te krijgen in de verschillende fases zoals benoemd in de theorie van Positieve Desintegratie van Dabrowski
 • Nader kennis te maken met de klinische psycho-neuro-immunologie (KPNI) principes
 • Diepgaandere kennis te verkrijgen van de belangrijkste KPNI werkingsmechanismes bij ellende en hoe je die mechanismes kunt beïnvloeden door levensstijl en gedragsverandering
 • De invloed van overtuigingen en gedachten op herstel en groei-processen beter doorgronden
 • Basiskennis te verwerven over epigenetica en de betekenis daarvan betreffende gezondheid en welzijn
 • Ervaring op te doen met het integreren van bovenstaande kennis

 

Boeken en literatuur

Titel Auteur(s)
Mensen zijn ingewikkeld Prof. Dr. Floortje Scheepers
Intieme Vreemden

Identiteit

Prof. Dr. Paul Verhaeghe
Posttraumatic Growth Theory, Research and Application (2018) R. Tedeschi, J.Shakespeare-Finch, K. Taku en L. Calhoun
(al in bezit)
Word weer mens Dr. Leo Pruimboom (Daniel Reheis)
Leven met intensiteit Susan Daniels Ph.D.
Michael M. Piechowsko Ph.D.
De biologie van de overtuiging Dr. Bruce H. Lipton
Cadeautje verpakt in prikkeldraad (winter '22/'23) Anja Jongkind en Greet Vonk
The Power Threat Meaning Framework Prof. Mary Boyle
Dr. Lucy Johnstone
Jij bent de placebo Dr. Joe Dispenza
Artikel over cognitieve flexibiliteit en het verschil met IQ Barbara Jacquelyn Sahakian, Christelle Langley en Victoria Leong

 

Docenten en gastdocenten

Anja Jongkind en Greet Vonk

De opleiding wordt georganiseerd en gegeven door Anja Jongkind en Greet Vonk van Et Emergo.
Anja en Greet werken sinds 2013 samen binnen Et Emergo en schreven samen het bestseller boek ‘PostTraumatische Groei – Sterker door ellende’.
Ze hebben PTG-Coaching ontwikkeld en werken daar in de praktijk ook mee.
Anja werkt in haar praktijk als therapeut, later als coach al meer dan 40 jaar vanuit deze uitgangspunten. Anja is 11 jaar directeur geweest van een GZ/GGZ-instelling.
Greet is Master Practitioner coach en zij leerde 'het vak' van Anja. Zij deed een wetenschappelijk onderzoek betreffende PostTraumatische Groei. Haar onderzoek is in 2019 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Workplace Health Management.
Naast deze wetenschappelijke achtergrond kunnen zij putten uit jarenlange praktijkervaring.
In de opleiding worden zowel wetenschappelijke inzichten, onze kennis over PTG als onze ervaringen op praktische, herkenbare en bruikbare wijze gedeeld.
Dit heeft geleid tot een inspirerende en intensieve opleiding, waarin je je kennis en ervaring met het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG verdiept en je kennis verwerft over allerlei achterliggende processen. Onder andere de wisselwerking tussen lichaam en geest.

 

Prof. Dr. Floortje Scheepers (gastcocent lesdag 1)

Floortje Scheepers is hoofd psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ze bekleedt daar als hoogleraar ook een leerstoel Innovatie in de psychiatrie.
Ze schreef het boek ‘Mensen zijn ingewikkeld’ en loopt daarmee voorop met de boodschap dat het anders kan. We denken veel kennis te hebben over hoe mensen in elkaar zitten, maar klopt dat wel?
Ze vertelt in haar boek hoe classificeren en normdenken mensen die klachten hebben, enorm te kort doen en heeft een zeer inspirerende kijk op hoe we om zouden kunnen gaan met mensen die in haar woorden ‘ontregeld zijn’.

 

Sietse Hoogeveen (gastdocent lesdag 3)

Sietse Hoogeveen is werkzaam als kPNI therapeut en fysio/manueel therapeut met vooropleidingen orthomoleculaire geneeskunde en fysiotherapie. In zijn praktijk Het Centrum voor Leefstijlgeneeskunde behandelt hij mensen met chronische klachten en aandoeningen. Sietse weet tot in detail wat emoties en voeding doen met het menselijk lichaam en dus ook hoe je eventuele klachten kunt herstellen, verminderen of voorkomen. Kortom: hoe je fit en gezond kunt zijn en blijven.

 

Prof. Dr. Paul Verhaeghe (gastdocent lesdag 5)

Paul Verhaeghe is klinisch psycholoog en hoogleraar aan de Universiteit van Gent.
Al jaren geleden begon hij studies naar de maatschappelijke invloeden op psychische stoornissen.
En allengs leidde dat tot een pittige analyse van de grote problemen in de mondiale samenleving.
Hij is auteur van verschillende boeken over mens en maatschappij, zoals Liefde in tijden van eenzaamheid, Identiteit, Autoriteit, Intimiteit, Intieme vreemden, Over normaliteit en andere afwijkingen.
Tijdens de coronacrisis verscheen zijn essay Houd afstand, raak me aan (2020).

 

PE punten

Er zijn PE punten toegekend door:

 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP A&O | A&G) kennis: 36
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP A&O | A&G) vaardigheden: 12
 • Kinderpsychologen en orthopedagogen (NIP K&J | NVO (OG)) herregistratie: 40
 • Kinderpsychologen en orthopedagogen (NIP K&J | NVO (OG)) opleiding - behandeling: 24
 • Kinderpsychologen en orthopedagogen (NIP K&J | NVO (OG)) opleiding - diagnostiek: 10
 • Kinderpsychologen en orthopedagogen (NIP K&J | NVO (OG)) opleiding - extra literatuurstudie: 40
 • Kinderpsychologen en orthopedagogen (NIP K&J | NVO (OG)) opleiding - overige taken: 6
 • Beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten (NVPA): 48
 • Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO): 54

 

Praktische informatie

Locatie en data

Het Vogelrijk, De Broeken 3 te Wittelte

Lesdag Tijden Groep 1
Dag 1 09.30 – 17.00 wo 02-nov 2022
Dag 2 09.30 – 17.00 di 06-dec 2022
Dag 3 09.30 – 17.00 di 10-jan 2023
Dag 4 09.30 – 17.00 di 07-feb 2023
Dag 5 09.30 – 17.00 di 07-mrt 2023
Dag 6 09.30 – 17.00 di 04-apr 2023
Dag 7 09.30 – 17.00 di 09-mei 2023

Prijs

De investering voor deze opleiding bedraagt  € 4.875,- excl. BTW.
Voor zelfstandigen voor wie het bedrag een obstakel vormt, kan een regeling getroffen worden.
Je kunt je hier aanmelden als je gebruik wilt maken van een betalingsregeling.

Deze prijs is inclusief:

 • koffie, thee, biologische lunch, etc. op alle lesdagen
 • alle boeken, artikelen en lesmaterialen
 • meerdere korte supervisie gesprekken gedurende de opleiding

Check ook onze annuleringsvoorwaarden.

Bijzonderheden

 • Mensen die de opleiding succesvol afronden, krijgen een diploma.
  Tevens vermelden wij hen als gediplomeerd PTG-Master Practitioner / PTG-Master Coach op onze website, indien gewenst.
 • Iedere deelnemer aan deze opleiding neemt niet meer deel aan de intervisies en de supervisie van de Certified PTG-Practitioners / PTG-Coaches.
 • De e-learning PostTraumatische Groei – Sterker door ellende is integraal onderdeel van de opleiding. Iedereen die zich inschrijft voor deze opleiding tot PTG-Master Practitioner / PTG-Master Coach krijgt dus ook toegang tot de e-learning ten behoeve van de opleiding.

Inclusief:

 • 7 intensieve opleidingsdagen
 • 75% praktijkgerichte theorie, 25% praktijk
 • gebaseerd op wetenschap en ervaring
 • 2 supervisie gesprekken gedurende de opleiding
 • inclusief alle boeken en biologische maaltijden
 • leslocatie in de natuur

4.875,00

Opties & Bestellen
Aangesloten bij

Ontvang Kennis & Inspiratie

We vertellen graag over ons werk en onze missie: PostTraumatische Groei bekender maken dan PTSS. Omdat het zoveel voor mensen kan betekenen! Deze nieuwsbrief biedt inspiratie en kennis. Zowel voor jou persoonlijk als voor jou als professional.

Ontvang de nieuwsbrief

You have Successfully Subscribed!