Opleiding PTG-Practitioner / PTG-Coach

PTG gaat over ‘what doesn’t kill you, makes you stronger’

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen je leven stevig beïnvloeden. Of het nu het krijgen van een ziekte is, het meemaken van een burn-out of een depressie, het verliezen van een dierbare, het verliezen van capaciteiten, het zien gebeuren van een ongeluk, het meemaken van een echtscheiding, het verliezen van een baan, het verliezen van vooruitzichten in een baan of andere ellende. Het is veelal heftig en ingrijpend. Maar moeilijke tijden of ellende kunnen je levensloop uiteindelijk ook in positieve zin compleet transformeren.

 

Programma opleiding PTG-Practitioner / PTG-Coach

Hoezo, altijd kwetsbaar blijven of op je grenzen blijven letten na ellende?
Soms is dat echt nodig, maar in veel gevallen is dat - met respect voor de doorstane ellende - nergens voor nodig! Je kunt er ook van groeien en daardoor zelfs sterker uit de strijd tevoorschijn komen.

In de wetenschap heet dat fenomeen PostTraumatische Groei, een andere benaming voor ‘what doesn’t kill you, makes you stronger’.

In deze opleiding leer je hoe je dat gedachtegoed integreert in jouw leven en werk.

 

Doelgroep

Deze 10-daagse opleiding is ontwikkeld voor mensen met levenservaring die zich verder willen verdiepen in de mogelijkheden van mensen. Deze opleiding is bedoeld voor zowel degenen, die zich al professioneel daarmee bezighouden en die dat verder uit willen diepen, zoals psychologen, psychotherapeuten, artsen, orthopedagogen, coaches, fysiotherapeuten, zorgprofessionals, arbeidsdeskundigen, POH-GGZ, behandelaren, ervaringsdeskundigen, arbo-professionals, enz. Alsook voor diegenen die vanuit andere professies of omstandigheden veel met ‘de mens’, bezig zijn.
Kortom, voor mensen die betrokken zijn in de breedste zin van het woord bij  ondersteuning/ behandeling/ coaching/scholing/ begeleiding van mensen die het moeilijk hebben met zichzelf of met situaties waarin zij zich bevinden. Of die dreigen uit te vallen of uitvallen door psychisch-/emotioneel gerelateerde klachten zoals burn-out, overspanning, depressie, angsten, psychische klachten door ziekten, traumatische ervaringen (van mild tot zeer ernstig) of allerlei andere ellende.
We gaan uit van minstens HBO werk- of denk-niveau.

 

Inhoud

Dag 1: Kennismaking, inbreng persoonlijke casussen, begeleiding bij de 4 fasen van PTG (bezwijken, overleven, herstel, groei), terugval

Dag 2: Wetenschappelijke definitie PTG, de 4 essenties van PTG (worstelproces, transformatie, potentieel ont-dekken, ‘Sterker-door-ellende-friemeltje’), Paren van Tegenstellingen

Dag 3: De 5 deelgebieden van PTG, gebruik wetenschappelijke PTG-Vragenlijst, Psychologisch kapitaal, Hedonisme-Eudemonisme, Illusionaire PTG, de begrippen gedragspatronen, kwaliteiten en vertrouwen

Dag 4: PTG is een subjectief begrip, wetenschappelijk model hoe PTG bereikt kan worden, slachtofferschap/altijd-sterk-syndroom

Dag 5: Emoties leren hanteren, emoties zijn normaal, emotieregulatie, emoties adequaat leren uiten (angst, verdriet, boosheid, etc.), overgave

Dag 6: PTG en Vitaliteit, invloed van emoties op alle lichamelijke systemen (concentratievermogen, energieniveau, fysieke gezondheid, etc.), voeding, ontspanning

Dag 7: PTG en de (werk)omgeving, wetenschappelijke inzichten over psychisch verzuim en aanpak, amplitie/versterking, social support, begeleiding re-integratie, medelijden-medeleven, organisatiecultuur, houding omgeving

Dag 8: Omgang met en hanteren van zeer heftige emoties, paniek, wanhoop, instorten, invloed van heftige emoties op lichaam en geest

Dag 9: Van klachten naar Krachten, de keerzijde van de medaille, invloed van ‘oude ellende’/onverteerde emoties (bijv. jeugdtrauma)

Dag 10: Persoonlijke en professionele ontwikkeling, casussen, afronding en evaluatie

 

Over de opleiding PTG-Practitioner / PTG-Coach

De opleiding heeft een doorlooptijd van ongeveer 8 maanden en bestaat uit de volgende onderdelen:

Intake/Supervisie

Voor aanvang van de opleiding is er een intake/supervisie-gesprek met Anja Jongkind en Greet Vonk. Tijdens dat gesprek wordt geïnventariseerd of de opleiding geschikt is voor jou. Gedurende de opleiding zijn er nog twee supervisie-gesprekken.

Opleidingsdagen

De opleiding bestaat uit 10 dagen waarin de stof wordt behandeld en geoefend. De lesdagen zijn vooral praktisch van aard (25% theorie / 75% praktijk). Voor sommige lesdagen krijg je huiswerk-opdrachten ter voorbereiding op de lessen. Dit zal beperkt blijven tot enkele uren per week.

Aan de slag

Meteen na de eerste twee lesdagen ga je in je eigen praktijk of werkomgeving aan de slag. Het is de bedoeling dat je daarvan korte aantekeningen maakt, zodat je met gerichte vragen naar de volgende lesdag kunt komen.

Intervisie

Tussen de lesdagen in is er in groepjes een online-intervisie bijeenkomst van ca. 2,5 uur met medecursisten. Deze bijeenkomsten zijn in principe niet begeleid.

Afsluiting

Je sluit de opleiding af door een ‘continu’ praktijkexamen. Dat betekent dat we tijdens de lesdagen en de supervisie-gesprekken jouw ontwikkeling volgen en bepalen of je het gedachtegoed PTG op Practitioners-niveau hebt eigen gemaakt. Daarnaast beschrijf je in een kort essay (max. 1.000 woorden) je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ook laat je in een casusbeschrijving (max. 1.500 woorden) zien hoe je het geleerde in de praktijk hebt toegepast.

 

Doelen

Het doel van de opleiding voor de deelnemers is om:

 • diepgaande kennis te verwerven over het fenomeen PostTraumatische Groei (PTG) en de 4 fasen daarin
 • het PTG-model te leren
 • te leren wat het effect is van een dergelijk positief label op herstel-/groeiprocessen
 • te leren hoe zij effectief bij kunnen dragen in de verschillende fases van het PTG-proces
 • hen zelf te laten ervaren wat voor effect PTG-begeleiding heeft op de eigen persoonlijke vraagstukken
 • te leren hoe zij de wetenschappelijke PTG-vragenlijst in begeleidingstrajecten kunnen gebruiken
 • te leren hoe omgegaan moet worden met emoties van degenen die ze begeleiden op een zodanige wijze dat het bijdraagt aan het realiseren van PTG
 • kennis en inzichten te verwerven over PTG en vitaliteit
 • te leren hoe je op Krachten in plaats van klachten gericht kunt zijn
 • te leren hoe belangrijk de rol/houding van professionals is bij het realiseren van PTG
 • te leren welke vormen van ellende je zelf kunt begeleiden en welke voor jou ‘te groot’ zijn.

 

Boeken en literatuur

PostTraumatische Groei - Sterker door ellende Boek Anja Jongkind en Greet Vonk
Cadeautje verpakt in prikkeldraad - Van klacht naar Kracht (voorjaar 2023) Boek Anja Jongkind en Greet Vonk
Gelukkig door ont-dekken - Sterker door ellende Boek Anja Jongkind en Greet Vonk
Posttraumatic Growth Theory, Research and Application (2018) Wetenschappelijk boek R. Tedeschi, J.Shakespeare-Finch, K. Taku en L. Calhoun
In flight again with wings that were once broken; effects of post-traumatic growth and personal resources on burnout recovery (2019) Wetenschappelijk artikel J. Semeijn, J. van Ruysseveldt,
G. Vonk en T. van Vuuren
Posttraumatic Growth: A Comprehensive Evaluation of the Recently Revised Model (2020) Wetenschappelijk artikel
P. Dursun en I. Söylemez
Posttraumatic Growth at Work (2020) Wetenschappelijk artikel S. Maitlis

 

Docenten en gastdocenten

Anja Jongkind en Greet Vonk

De opleiding wordt georganiseerd en gegeven door Anja Jongkind (1953) en Greet Vonk (1964) van Et Emergo. Anja en Greet werken sinds 2013 samen binnen Et Emergo en schreven samen het bestseller boek ‘PostTraumatische Groei – Sterker door ellende’. Ze hebben PTG-Coaching ontwikkeld en werken daar in de praktijk ook mee. Anja werkt in haar praktijk als therapeut, later als coach al meer dan 40 jaar vanuit deze uitgangspunten. Greet is Master Practitioner coach en zij leerde 'het vak' van Anja. Zij deed een wetenschappelijk onderzoek betreffende PostTraumatische Groei. Haar onderzoek is in 2019 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Workplace Health Management.

Naast deze wetenschappelijke achtergrond kunnen zij putten uit jaren praktijkervaring. In de opleiding worden zowel wetenschappelijke inzichten, onze kennis over PTG als onze ervaringen op praktische, herkenbare en bruikbare wijze gedeeld.

Dit heeft geleid tot een inspirerende en intensieve opleiding, waarin je diepgaand kennis maakt met het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Dit met als doel dat jij kennis en ervaring verwerft over hoe je dat begrip kunt toepassen in je leven en je werk.

Sietse Hoogeveen (gastdocent lesdag 6)

Sietse Hoogeveen is werkzaam als kPNI therapeut en fysio/manueel therapeut met vooropleidingen orthomoleculaire geneeskunde en fysiotherapie. In zijn praktijk Het Centrum voor  Leefstijlgeneeskunde behandelt hij mensen met chronische klachten en aandoeningen. Sietse weet tot in detail wat emoties en voeding doen met het menselijk lichaam en ook hoe je eventuele klachten kunt herstellen, verminderen of voorkomen. Kortom: hoe je fit en gezond kunt zijn, worden en blijven.

Prof. dr. Nele Jacobs (gastdocent lesdag 7)

Nele Jacobs is hoogleraar Levenslooppsychologie en verantwoordelijk voor de master Levenslooppsychologie aan de Open Universiteit. De master levenslooppsychologie leidt studenten op tot experts die mensen in alle levensfasen optimaal kunnen begeleiden. Geïnspireerd door de positieve psychologie ligt de nadruk daarbij op het bevorderen van welbevinden en zelfrealisatie. Het fenomeen PostTraumatische Groei is onderdeel van het lesprogramma.
Nele is ook als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Maastricht.

Joseph Oubelkas (gastdocent lesdag 8)

In december 2004 gebeurt er iets wat het comfortabele leven van Joseph Oubelkas totaal op zijn kop zet. Iets dat blijkbaar iedereen zomaar kan overkomen. Van een jonge ondernemer met een succesvol eigen bedrijf verandert hij vanuit het niets in een gevangene in Marokko. Joseph Oubelkas heeft van 2004 tot 2009 onschuldig daar in een gevangenis onder primitieve omstandigheden moeten zitten.
Deze ervaring heeft een zeer grote impact op hem gehad. Toch heeft hij ervoor gezorgd dat hij weer in zijn kracht kwam te staan en is hij er sterker uitgekomen dan hij erin ging.

 

PE punten

Er zijn PE punten toegekend door:

 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP A&O | A&G): 77
 • Kinderpsychologen en orthopedagogen (NIP K&J | NVO (OG)) herregistratie: 66,5
 • Kinderpsychologen en orthopedagogen (NIP K&J | NVO (OG)) opleiding - behandeling: 33
 • Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO): 60
 • Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA): 21 (maximale toekenning)
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ): 30
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): 66,5
 • Register Vaktherapie: 75
 • Beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten (NVPA): 77 SBU
 • GAT Register Opleidingen (GRO): 3,89 punten
  Bijscholing: PLATO 16 uur PSBK, 8 uur MBK, 59 uur vakgericht

 

Praktische informatie

Locatie

Het Vogelrijk, De Broeken 3 te Wittelte

Data

Lesdag Tijden Groep 5 Groep 6 Groep 7
Dag 1 10.00 – 21.30 u. di 26-sep 2023 di 12-mrt 2024 di 15-okt 2024
Dag 2 09.00 – 16.00 u. wo 27-sep 2023 wo 13-mrt 2024 wo 16-okt 2024
Dag 3 09.30 – 17.00 u. wo 01-nov 2023 di 26-mrt 2024 wo 06-nov 2024
Dag 4 09.30 – 17.00 u. wo 22-nov 2023 di 23-apr 2024 wo 04-dec 2024
Dag 5 09.30 – 17.00 u. wo 13-dec 2023 di 28-mei 2024 wo 15-jan 2025
Dag 6 09.30 – 17.00 u. wo 17-jan 2024 wo 12-jun 2024 wo 12-feb 2025
Dag 7 09.30 – 17.00 u. wo 07-feb 2024 di 3-sep 2024 wo 12-mrt 2025
Dag 8 09.30 – 17.00 u. wo 06-mrt 2024 di 8-okt 2024 wo 16-apr 2025
Dag 9 09.30 – 17.00 u. wo 27-mrt 2024 di 5-nov 2024 wo 14-mei 2025
Dag 10 09.30 – 17.00 u. wo 24-apr 2024 di 3-dec 2024 wo 18-jun 2025

Prijs

De investering voor deze opleiding bedraagt € 6.550,- excl. BTW. Voor zelfstandigen voor wie dit bedrag een obstakel vormt, kan een regeling getroffen worden.
Je kunt je hier aanmelden als je gebruik wilt maken van een betalingsregeling.

Deze prijs is inclusief:

 • alle boeken, artikelen en lesmaterialen
 • overnachting in Het Vogelrijk te Wittelte tussen lesdag 1 en 2
 • biologisch diner op de eerste lesdag
 • biologisch ontbijt op de tweede lesdag
 • biologische lunch tijdens alle lesdagen
 • biologisch fruit/koffie/thee/snacks tijdens alle lesdagen
 • intake/supervisie gesprek met Anja en Greet voor aanvang van de opleiding
 • 2 supervisie-gesprekken gedurende de opleiding

Mocht tijdens het intake/supervisie-gesprek blijken dat de opleiding niet passend is, dan wordt het gehele bedrag gerestitueerd.

Check ook onze annuleringsvoorwaarden.

Bijzonderheden
 • Mensen die de opleiding succesvol afronden, krijgen het diploma PTG-Practitioner / PTG-Coach.
 • De e-learning PostTraumatische Groei – Sterker door ellende is integraal onderdeel van de opleiding tot PTG-Practitioner. Iedereen die deze opleiding volgt, krijgt dus ook toegang tot de e-learning.

 

Ervaringen

In oktober ben ik begonnen met de opleiding PTG-Practitioner bij Et Emergo. Vanaf het eerste begin voelde ik: dit is wat ik wil! Ik werk al een aantal jaren als professioneel coach, maar nu heb ik gevonden wat bij mij past. Het gedachtegoed van PostTraumatische Groei is mij op het lijf geschreven. De opleiding is boeiend en geeft mij zoveel energie! Anja en Greet zijn vakvrouwen en laten mij ervaren dat ik in het coachen mijn intuïtie kan volgen. En met kennis van zaken en in verbinding de moeilijkste thema’s bespreekbaar kan maken. Soms komen er van die pareltjes op je pad: de opleiding PTG-Practitioner is daar één van! 

Jolanda Wewerinke
Ducent Coaching, Interim management, Begeleiding & Advies

 

De opleiding tot PTG-Practitioner ervaar ik als verrijkend en aansluitend bij mijn coachings- en homeopathieachtergrond. De lesdagen zijn inspirerend en zetten mij ook weer aan om me steeds verder te verdiepen in de materie. De inhoud die met ons gedeeld wordt, is aan de ene kant heel pragmatisch en direct toepasbaar en tegelijkertijd is er voldoende diepgang waardoor ik heel veel leer over de thematiek. Ik hoop van harte dat PostTraumatische Groei een algemeen begrip gaat worden, zodat we met elkaar kunnen constateren dat er juist heling en groei kan plaatsvinden na het ervaren van traumatische ervaringen.
Daar wil ik in ieder geval, als PTG-Practitioner aan bijdragen. Met dank aan deze opleiding!

Elze Boender
PTG-Practitioner i.o. en Klassiek Homeopaat.

 

Met scherpe blik zagen Anja en Greet kwaliteiten waarvan ik me nog niet of te weinig bewust was. Door de opleiding tot PTG-practitioner ben ik in mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling op een snelle en verrassende manier gegroeid met de verdieping waar ik al heel lang naar op zoek was.
Daar ben ik ontzettend blij mee en dankbaar voor.

Mirjam Visser-Fuchs
Coach

Extra informatie

Groep

Groep 4 start 12 april 2022

Inclusief:

 • 10 intensieve opleidingsdagen
 • 75% praktijk, 25% theorie
 • gebaseerd op wetenschap en ervaring
 • 1 intake/supervisie gesprek met Anja en Greet voor aanvang van de opleiding
 • 2 supervisie gesprekken gedurende de opleiding
 • inclusief alle boeken, overnachting en biologische maaltijden
 • gecertificeerde opleiding
 • docenten met tientallen jaren ervaring op het gebied van PTG
 • de docenten zijn grondlegger van het gedachtegoed PTG in Nederland
 • leslocatie in de natuur

6.550,00

Opties & Bestellen
Aangesloten bij

Ontvang Kennis & Inspiratie

We vertellen graag over ons werk en onze missie: PostTraumatische Groei bekender maken dan PTSS. Omdat het zoveel voor mensen kan betekenen! Deze nieuwsbrief biedt inspiratie en kennis. Zowel voor jou persoonlijk als voor jou als professional.

Ontvang de nieuwsbrief

You have Successfully Subscribed!